Header image header image 2  
 
A jóga egy olyan utazás, amely során önmagad fedezheted fel...

 
 
A Hatha jógáról
 

Jógikus szempontból olyan emberekkel jó kapcsolatban lennünk, akik arra tudnak bennünket inspirálni és bátorítani, hogy méltósággal nézzünk szembe az élettel. Nem fogom azt mondani, hogy a jóga és a spiritualizmussal való foglalkozás puszta idõtöltés. Én egész másként látom az embereket, akik a jógával foglalkoznak. Azokat látom jógiknak, akik megpróbálják fejleszteni a kapcsolódásaikat az életben.

A hatha jóga értelmezése:

A hatha jóga céljának megértéséhez bontsuk a kifejezést két részre: a „ha” és „tha” betûkre. A „ha” jelentése „hold”, a „tha” jelentése „nap”. A nap és a hold ebben az összefüggésben nem a látható égitesteket jelenti. A hatha jógában a nap szimbolizálja a pránát, azaz életerõt, a hold pedig az elmét, azaz a szellemi energiát. Így a hatha jóga nem más, mint az életenergia és a szellemi erõk egyesülése. a hatha jóga valódi célja.

Az elmúlt 40­50 évben a hatha jógát terápiás módszernek tekintették világ­ szerte, és számos tudományos tanulmány készült ebben a témában. Manapság azért tanítjuk az embereknek a hatha jógát, mert feltétlenül szükséges. Az emberiség megbetegedett, és az orvostudomány nem képes a harcot felvenni. A hatha jóga ellenben mindenkinek képes segíteni. Nem akarjuk a gyógyító hatást sem lebecsülni, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a hatha jógának mi az eredeti célja.

Minden beteg ember mögött áll egy spirituális lény. A cukorbeteg ember mögött ott él egy jógi. A depressziós ember mögött ott van egy tanítvány. Amikor egy beteg segítséget kér, taníts neki jógát, és segíts, hogy jobban érezze magát. Gyógyítsd meg a betegségét, de kérlek, ne állj meg itt. Vidd õt tovább az élet spirituális magasságaiba. Ebbe a hibába esik a legtöbb jógatanár, különösen nyugaton: arthritisszel, reumával insomniával kezelnek egy beteget, tanítanak neki néhány gyakorlatot, de ennyi az egész. A hatha jógát nem a teljes személyiség kezelésére használják. Ezért nem is képesek a tanítványoknál fejlõdést elérni.

A testi egészség fejlesztése nem elég. A mentális egészséget is javítani kell. Az emberek természetét kell megváltoz­ tatni. Meg kell változtatni a személyiségüket. A lélektani és a fizikai körülmények egyaránt változtatást igényelnek. Nem egyszerûen a betegségtõl való megszabadulás érzését kell megtapasztalnunk, hanem általában a kötöttségektõl és az elmének az elka­ landozásaitól kell megszabadulnunk. Eljött az idõ, hogy a jógatanárok világszerte megértsék és továbbadják a hatha jóga valódi szellemét.

Forrás: Yoga magazin, 1982. szeptember