Header image header image 2  
 
A jóga egy olyan utazás, amely során önmagad fedezheted fel...

 
 

Az Om mantra jelentése

A szent szótag egy lehelettel kimondja a lét legnagyobb misztériumát:
itt élek a Földön, sorshoz és időhöz kötve, de igazi lényem az örök halhatatlan lélek.

 

Om mani padme hum szövegű mantrának több jelentése ismeretes.

A hat szótag hatása. A hat szótag segít a szenvedésben való létezés hat színterének a megtisztításában.

  • az Om megtisztít a boldogsághoz és a büszkeséghez való neurotikus ragaszkodástól, amely az istenek világában létezőket sújtja;

  • a Ma szótag áldása a nagylelkűség gyakorlásában segít elérni a tökéletességet, a tiszta etika gyakrolásának megvalósítását segíti elő;

  • a Ni a türelem (a várakozás) és a türelem (mások elviselése) gyakrolását mozdítja elő;

  • a Päd a negyedik szótag a kitartásban segít tökéletesedni;

  • a Me a koncentrálásban segít;

  • az utolsó hatodik szótag, a Hum a bölcsesség gyakorlásában segít.

E hat erény (tökéletesség) útja az, amelyet a három idő (jelen, múlt, jövő) minden buddhája bejár.

 

AUM-ként írva: a gyakorló tisztátalan testének, lelkének és szellemének hármassága, de ugyanúgy szimbolizálja Gauthama Buddha tiszta testét, lelkét és elméjét.
A teremtő Brahma, a fenntartó Visnu és a pusztító Síva jelképe. A: isteni Én, halhatatan lélek, U: emberi Én, mulandó test, M: a két Én kapcsolata, a földi élet. A: az örök világ, U a Föld, M a kettőt összekötő idő.
Mani padme: kincs a lótuszban, az elme megtisztulása. A lótusz a bölcsesség szimbóluma.
Hum: úgy legyen. A Hum a gyógyítás szava, felébreszti az alvó elmét, és tudatosságot ad neki.

A Mantra recitálásával gondolataink megtisztulnak, ezáltal a cselekedeteink is tiszták lesznek. Képesek leszünk megvalósítani az önzetlen szeretetet és együttérzést az érző lények iránt. Így megtisztulva elérjük a Tiszta Földön való újraszületést.

Az OM ősi szimbólum, Indiában szent szó. Az OM a világegyetem alaprezgése, az egyetemes mantra. A tökéletességet, a teremtő kezdetet jeleníti meg. Gondoljunk csak a Bibliára. Ott is a Logosz az ige volt az első, mindennek a kezdete.

Hatása: zengetése tisztítja a tudatunkat. Az OM minden mantra kezdete és esszenciája.

Az OM szótag a teremtés jelképe. A szó szanszkrit eredetű. Az első betű jelenti Brahmat, a teremtőt, a második Vishnut, a fenntartót, a harmadik Shivát, a pusztítót.

Titkos jelentése azonban más

  • Az A betű jelenti az isteni ént, a halhatatlan lelket;
  • az U jelenti az emberi ént, a mulandó testet;
  • az M jelenti a két én kapcsolatát, ezt az életet.
  • Az A az örök világ, az U ez a Föld, az M az idő, ami a kettőt összeköti.

 

  Forrás: http://blog.poet.hu/Mantra

Olvass még>>